Şiva Sutralar Nedir? – Cetin Cetintas

Şiva Sutralar, 3 bölüm ve 77 sutradan oluşan, mistisizm önemli yazıtlarından biridir. Bilge Vasugupta tarafından M.S. 800-850 civarında yazılmıştır. Şiva Sutralar, Kaşmir Şaivism’in Advaita geleneğinin önemli bir metnidir, ayrıca Trika Yoga olarak da adlandırılır.
Şiva Sutralar diğer yoga yazıtlarını tamamlayıcı niteliktedir. Yoganın uygulaması ve anlaşılması zor kısımlarını açıklar. Bu metinler yoga pratiği derinlere ulaşmamış kişiler tarafından anlaşılması oldukça zor olduğu için günümüzde pek popüler değildir.

Şiva Sutralar; bilinç, bilgi, beden, kala, çakralar, elementler, mantra, guru, Şiva gibi bir çok kavramın üzerinde durur ve bu kavramlar aracılığı ile aydınlanmaya giden yolun inceliklerini açıklar.

Bir kaç sutra üzerinden Şiva Sutralar’a bakacak olursak:

 Şiva Sutralar 1.2 Bilgi esarettir.

-jnanam bandhah

Diğer sutralar altın değerindeyse, bu sutra elmas değerindedir. Bu sutra, bilgi iyidir ya da kötüdür demek değildir. Sutra, kişi öğrenmiş olduğu bilgilere göre hareket sergilediğinden, bilginin aslında kişiyi esareti altına aldığından bahseder. Örneğin et yemenin gerçekten ne demek olduğunu, varlığını ne şekilde etkilediğinin bilgisine ulaştığında yogi, artık bu bilginin esaretinin altına girer ve vejetaryen olur. Bu bilgi tüm hayatına yön verir; nereden alışveriş yapacağı, nerede yemek yiyeceği, hatta kimlerle ne sıklıkla görüşeceğine kadar. Burada bilginin iyi ya da kötülüğünden bahsetmiyoruz, bilginin esaretinde hareket ediliyor olduğundan bahsediyoruz. Öğrendiğimiz bilgilerin bize hükmettiğinden bahsediyoruz. Güvendiğimiz bir kaynaktan çok basit bir şey duyuyoruz; mesela çayın içine limon koymazsak demir kaybedeceğimiz gibi, otomatik olarak çayın içine limon koymaya başlıyoruz. Kısacası otomatik davranışlarımızın hepsi bilgiler tarafından şekillendirilir. Bu sutrada üzerinde durulması gereken ilk şey; seçtiğin bilgiler ne kadar safsa, sahip olduğun bilgiler ne kadar benlikle (kendinle), özle alakalıysa esaretinin altına girdiğin şey de o kadar saf olur. Bir diğeri de; kişi esaretine gireceği bilgiyi saflaştırdığı gibi, azaltılmalıdır da.
Ne de olsa bir yoginin yapmaya çalıştığı öncelikli şeylerden biri smritilerin esaretinden kurtulmaktır. Smriti, bilgilerin yer aldığı hafızadır. Üstelik bu bilgiler sadece bu hayatınızda sizin tarafınızdan öğrenilmez. Bedeniniz bütün var oluşunuzun bilgisini hücreleriniz aracılığı ile zaten taşımaktadır. Siz sadece üzerine eklemeye devam edersiniz. Kişi fiziksel bedeninden özgürleşmediği sürece bu smritilerden de özgürleşemez, ve bundan dolayı objelerle saf bir ilişkiye giremez. Çünkü objeler fiziksel beden aracılığı ile bilindiği sürece daima smritiler aracılığı ile bilineceğinden, kişi objelerin öz doğasını algılayamaz.

Şiva Sutralar 1.3. Kaynak, elementlerin de kaynağıdır ve aktivitelerin formlarını oluşturur.

– yonivargah kalashariram

Brahma sutralar der ki: 1.4.27. yoniçahigiyathe
“Kutsal yaratıcı enerjinin kaynağı, Brahman’dır (sonsuzluktur).”

Mundaka Upanişad: 3.1.3. brahmayonim
“Yaratıcı kaynak Brahman’dır (sonsuzdur).”

Aynı şeyi bu 3.sutrada da söyler. Yoni, her şeye neden olan şeydir. Görünen katı bedenin, bütün elementlerin ve gözle algılanamayanların kaynağı aynı şeydir. Bütün aktivitelerin kaynağı bu öz kaynak olduğu gibi, bunların formlarını da bu kaynak oluşturur. Bu sutradaki Ka hecesi çok önemlidir. Ka hecesi başlatan ve başlayan şeylerin devam etmesi için gereken süreci ifade eder.
yoni: Yaratıcı kaynak.
vargaha: Eylemlere olan bağlılıklar bittiğinde oluşan yüksek hal, aynı zamanda prensipler, tatvalar.
kala: Zaman, süreç.
sariram: Beden, form, şekil.

Ve son olarak yoga biliminde üzerinde çokca durduğumuz bilincin aşamaları hakkında Şiva Sutralar şunları söylemektedir:

Şiva Sutralar 1.8 Bilgi, uyanıklık halidir.

-Jnanam Jagrat

Şiva Sutralar 1.9 Rüya, özgürce dolaşan düşünce yapılarından oluşur ve iç algı yoluyla algılanır.

-svapno vikalpah

Şiva Sutralar 1.10 Derin uyku halinde ayırt etmenin eksikliği doğal olarak oluşur.

-aviveko maya sausuptam

Şiva Sutralar 1.11- 3 halden keyif alan kişi Kahramanların Lord’udur; duyularını kontrol eden ve özgürleşmek isteyen.

-tritayabhokta viresah

 

Şiva Sutralar Nedir?
Facebooktwitterpinterest

Yazı dolaşımı