İki üniversite okuyan Çetin Çetintaş, ilk olarak İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümünü bitirdi. Biyolojiye olan aşkı, yaradılış üzerine bilimsel bilgiler edinme ve varoluşu bilim yoluyla izleme arzusuyla başladı.

Ardından Uzakdoğu’da çeşit ülkelerde ve manastırlarda kalarak yoga ve meditasyon üzerine uzun yıllar çalışmalar gerçekleştirdi. Ve bunun sonucunda bir yogi olarak brahmaçarya yaşama geçti.

Hindistan’da Sanskrit dilini öğrenerek eski yoga yazıtları üzerine çalıştı. Yoga ile ilgili birçok eski yazıtı Türkçe’ye çevirdi. 2016 yılında ”Hanuman’ı Bulmak” adlı ilk kitabını yayınladı. Bu kitabı 2018 yılında Sanskrit dilinden çevirdiği “Yoga Sutralar I – Bir Yoginin El Kitabı” adlı kitabı takip etti. 2019 Eylül ayında ise elementler üzerine yazdığı, merakla beklenen 3. kitabını yayınlamaya hazırlanıyor. Bu kitabın ardından da 2020 yılında “Yoga Sutralar – II” ve yine Sanskrit dilinden çevirdiği “Şiva Sutralar” kitabı yayınlanacak.

Yaptığı birçok çalışma ile Türkiye’de yoganın büyük bir ivme kazanmasını sağlayan Çetin Çetintaş, çalışmaları ve eğitim programları aracılığı ile 10 yılı aşkın süredir sadece Türkiye’de değil, dünya çapında binlerce insanın hayatına dokundu. Yetiştirdiğibirbirinden değerli öğrencilerdedünyanın dört bir yanında eğitimler vermeye ve kadimyoga bilgisini dileyenherkesile buluşturmaya devam etmekte.

Türkiye’nin en büyük yoga okulu olan YogaKioo Institute’yü çeşitli şehirlerde hayata geçirdi. Bu enstitülerde yoga eğitimlerinin yanı sıra, yoga üzerine çeşitli çalışmalar yapılıyor ve büyük bir özenle Türkçe yoga kaynakları oluşturuluyor. Bir diğer yandan da, Kırklareli’nde 63 dönüm üzerine kurulmakta olan ve Türkiye’de yoganın kalbi haline gelecek Kioo Retreat Center için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

YogaKioo Enstitü bünyesinde Serra Sağra ile birlikte kurdukları, Türkiye’nin tek basılı yoga dergisi olan YogaKioo Dergi’nin Genel Yayın Yönetmenliği’ni yapan Çetin Çetintaş, Youtube kanalında her hafta düzenli olarak paylaştığı Türkçe yoga içerikleri ile de yoga pratiğini Türkiye’nin her bir noktasında ulaşılabilir kılıyor.

Çetin Çetintaş bir köprü görevi görerek kadim yoga bilimini anlaşılır bir dille günümüze taşıyor. Sunduğu yoga pratikleri ve bilgiler herhangi bir inanç sistemine ait değildir. Binlerce yıldır kendini kanıtlamış dönüşüm yöntemleridir.