Mahabhuta: 5 Element nedir? – Cetin Cetintas

Ateş, toprak, hava, su ve akaşa…

Evrende var olan her şey; görünen, görünmeyen, canlı, cansız her şey 5 elementin bir araya gelmesi ile oluşur. Bu oluşumlar ise elementlerin farklı oranlarda bir araya gelmesi ile mümkün olur. Evreni ortaya çıkarabilmek için elementler parçalara ayrılır ve parçalara ayrılmış olan elementlerden her biri birbirini belli bir oranda içinde taşır. Yani evrendeki en küçük bir madde bile bünyesinde farklı oranlarda da olsa 5 elementi de bir arada bulundurur. Var oluşumuzun hem somut hem de soyut alanlarını oluşturan 5 element ile her birimiz birer mikro evreniz diyebiliriz. 

Maddeler, bünyelerindeki element oranlarına göre baskın olan elementin niteliklerini sergiler. Elementlerin özellikleri ise şöyledir:

 

Ateş Elementi

Ateş elementinin nitelikleri sıcaklık ve soğukluktur. Ateş her şeyi başlatan, harekete geçiren, eyleme sebep olandır. Ateşin devam ettirmek gibi bir gayreti yoktur, sadece başlamak ve yapmakla ilgilidir.  Bütün yaratılış ateş elementi ile başlamıştır. Başlayabilmek için dayanıklılığı, kimliği ortaya çıkarır. Bu sebeple ben dediğimiz alandır. Yarattığımız ve büründüğümüz kimlikler, görünürlüğümüz, kendimizi ortaya koyuş şeklimiz ateş elementinin konularına tekabül eder. Ateş elementi, tüm fikirlerimizin ortaya çıktığı yerdir ve harekete geçme konusuyla da ilişkilidir. Sürekli yenilik arayışındadır ve bu yüzden de hareketi ardı ardına sürdürür. Bu elementin duyguları ve tavırları hırs, öfke, bencillik, nefret, özgüven, şıpsevdilik, dominantlık, şiddet, maymun iştahlılık, serinkanlılıktır. Ateş elementinin dengeli, az ya da çok çalışması gibi durumlarda bu duygu ve tavırları çeşitli şekillerde ortaya çıkar. Fizik bedenimizde de hareketi ortaya çıkaran ateş elementi; el, ayak, dil, göz ve mide gibi organların da hareketlerini tetikler.

 

Toprak Elementi

Sertlik, pürüzlülük, ağırlık, yumuşaklık, pürüzsüzlük, hafiflik bu elementin nitelikleridir. Varoluştaki somut alanı temsil ettiğinden çoğunlukla elle tutulan, gözle görülen ile ilişkilidir. Bu sebeple elementler arasında en fazla niteliğe sahip olandır. Sabitlik, kararlılık ve devamlılık toprak elementinin özellikleridir. Toprak elementi, ateş elementinin başlattığı her şeyi devam ettirir, sürdürülebilir kılar. Sabitlik özelliği sebebiyle de başlatılanı nereye varacağından bağımsız sadece devam ettirir ve kolay kolay değişim göstermez. Yaşamsal ve köksel konular, aile, kader, doğum, ölüm genel olarak bu elementin alanıdır. Fizik bedenimizde, deri, saç, tırnak, kalın bağırsak gibi bölümler toprak elementi ile ilişkilidir. Sahiplenme, aidiyet, aidiyetsizlik, kıskançlık, korku, güvensizlik, cinsel alanda dominantlık toprak elementinin dengeli, dengesiz, az ya da çok çalışması gibi durumlarda ortaya çıkan duygular ve tavırlardır.

 

Hava

Nitelikleri itme ve destek olan bu element somut ve soyut alan arasında köprü görevi görür. Hava iletendir. Toprağın devam ettirdiği konuyu ustalığa taşır. Bir konuda gelişmek, ustalaşmak, elindeki malzemeyi en doğru şekilde değerlendirmek ve gerekli alanlara ulaştırmak hava elementinin konularıdır. İtme ve destek niteliklerine bakacak olursak; diğer elementlerin kendini ortaya koymasını desteklemek onun vazifesidir. İletim özelliği sayesinde diğer tüm elementler ile her zaman iletişim halindedir. Bu özelliği ile hava sosyal bir elementtir. Elementlerin kendilerini doğru ifade etmelerini sağladığından ifade ustalığı da hava elementinin konusudur. Hoşgörü, memnuniyet, sabır, anlayış, hoşnutluk, kabulleniş, dünyevi dildeki sevgi hava elementinin duygularıdır. Fizik bedenimizde ise hava elementi çeşitli alanlarda bulunur ve bu alanlarda çeşitli görevlere ayrılır. Beden içindeki iletimi sağlamasının yanı sıra diğer tüm şeyler ile olan bağımızı da destekler. Bedendeki hava elementinin dengesi solunum yolu ile kolaylıkla gözlemlenebilir. Akciğerler hava elementinin kontrolünde olan organlardan biridir.

 

Su

Bu elementin nitelikleri akışkanlık ve kohezyondur. Kohezyon niteliği aracılığıyla kendine benzer şeyleri bir araya toplar ve birleştirir, camdan akarken birbirine tutunarak çoğalan su damlaları gibi. Hava elementi ile ustalaşılan konu su elementi ile tamamlanır. Olayları, bilgileri, deneyimleri bir araya getirerek tüm sürecin neden yaşandığını, nereye taşındığını anlamamızı ve görmemizi sağlar. Suyun ilgi alanı parçalara ayırmak değil bir arada tutmaktır. Her şeyin birliğini, beraberliği ortaya çıkararak bütünlüğü ve tamlığı ortaya koyar. Su elementi ilişkiler alanına da tekabül eder ve bütün ikili ilişkiler bu element aracılığıyla yönetilir. Birçok temel duygunun merkezi olan su elementi; şehvet, zevk arayışı, utangaçlık, sorgulama, arzular, bağımlılık, pişmanlık, tutku ve acı ile de ilişkilidir. Bunun yanı sıra zihin kalıplarımız da su elementinin konuları arasındadır. Bedenimizde bu elementin en çok çalıştığı yer sindirim sistemimizde ince bağırsak ve boşaltım sistemimizde böbrekler ve mesanedir.

 

Akaşa Elementi

Akaşa, boşluk dediğimiz şeydir. Evrendeki tüm boşluk akaşadır. Diğer 4 elemente hareket alanı sunan ve hafızayı oluşturan akaşa, bu sebeple her elementin birlikte çalıştığı alandır. Akaşa, duyguları içinde kodlar. Sadece duygular değil, zihnin tüm hafızası da akaşaya kodlanır. Bu özelliği ile akaşa her yeni kayıt ile insanın nasıl görüneceğini yani nasıl yaşlanacağını belirler. Akaşa ne kadar hızlı dolarsa bedensel deformasyon da o derece fazla olacaktır. Bütün zamanın bilgisi de akaşada kayıtlıdır.

 

Elementler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Hayat Sana Ne Anlatıyor, Hayvanlardan Destek Almanın Gizemli Sanatı ve Duyguların Efendisi kitaplarımı sırasıyla okumanızı tavsiye ederim.

Mahabhuta: 5 Element nedir?
Facebooktwitterpinterest

Yazı dolaşımı