Tek Gördüğüm Kuşun Gözü – Mahabharata

mahabharata

Okumuş olanların bildiği üzere; Mahabharata’nın baş kahramanları kşatriyalardır (savaşçılar) ve brahminlerdir. Bhagavad Gita, 100.000 üzerinde şloka içeren Mahabharata’nın sadece bir kısmıdır. Mahabharata üzerine çalışılmadan, sadece Bhagavad Gita’nın üzerine çalışmak, Dünya’yı sadece Türkiye olarak baz almak gibidir. Karakterlerin aslında kimler oldukları

Read more

Şiva Sutralar Nedir?

Çetin Çetintaş Şiva Sutralar Shiva Sutras

Şiva Sutralar, 3 bölüm ve 77 sutradan oluşan, mistisizm önemli yazıtlarından biridir. Bilge Vasugupta tarafından M.S. 800-850 civarında yazılmıştır. Şiva Sutralar, Kaşmir Şaivism’in Advaita geleneğinin önemli bir metnidir, ayrıca Trika Yoga olarak da adlandırılır. Şiva Sutralar diğer yoga yazıtlarını tamamlayıcı niteliktedir.

Read more